Hodnotenie:

Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Priemer
Melicherčík 100 100 100 75 94
Raticová 100 100 100 75 94
Valovič 100 100 100 65 91
Zrastáková 80 90 100 65 84