Hodnotenie:

Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Priemer Body
Melicherčík 100 100
Raticová 100 100
Valovič 100 100
Zrastáková 80 90