Hodnotenie:
Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Cv6 Cv7 Priemer Body
Melicherčík
Raticová
Valovič
Zrastáková