Hodnotenie:
Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Cv6 Cv7 Priemer Body
Melicherčík 80 50 95 100 90 100 80 85 26
Raticová 85 65 97 110 90 100 75 89 27
Valovič 80 65 85 95 100 100 65 84 25
Zrastáková 85 95 85 100 90 100 55 87 26