Hodnotenie:
Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Cv6 Cv7 Priemer Body
Bruteničová 100 100 102 100 95 70* 80 96.16 29
Kurtulík 100 100 100 100 95 70* 75 95 28.5
Zorvanová 100 100 100 110 90 95 80* 99.16 30
* - neráta sa do priemeru