Hodnotenie:
Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Cv6 Priemer Body
Bendíková 95 80 80 70 80 90 82.5 25
Bruteničová 105 100 100 105 90 90 98.3 30
Bui Vanová 90 65 50 105 90 90 81.7 25
Kurtulík 80 75 50 110 60 70 74.2 23