Hodnotenie:
Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Cv6 Cv7 Priemer Body
Halaj 105 100 100
Liška 95 99 105 90
Medveď 100 98 90 80