Hodnotenie:
Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Cv6 Cv7 Priemer Body
Bendíková 95 80 80
Bruteničová 105 100 100
Bui Vanová 90 65 50
Kurtulík 80 75 50