Hodnotenie:
Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Cv6 Cv7 Cv8 Cv9 Cv10 Priemer Body
Liška 0 60 67 83 50 100 50 0 90 0 50 500
Medveď 50 30 44 83 80 100 50 50 90 0 58 577