Hodnotenie:
Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5 Cv6 Cv7 Cv8 Cv9 Cv10 Cv11 Priemer Body Projekt
Čierny 60 60 60 65 60 50
Medveď 100 80 60 60 60 110
Mihoková 70 110 90 90 110 110 100 70 100 110 100 96.36 29
Nedelová 100 95 100 60 100 80 70
Výbošťok 100 100 90 110 110 110 90 80 100 110 100 100 30